Poliçenizi yenilemeyi unutmayın!

Poliçenizi yenilemeyi unutmayın!

 

Sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesi, güvencenin devamlılığını sağlamak ve ihtiyaç olan yeni teminatların eklenmesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle poliçelerinizi mutlaka yenileyin ve ileride bir problem yaşamayın.

Kendinizi, sevdiklerinizi ve mal varlıklarınızı risklere karşı korumanın en kolay yöntemlerinden biri olan sigorta, alınan limit ve teminatlar doğrultusunda zararı maddi olarak karşılıyor. Böylece beklenmedik büyük masraflar bütçeye zarar vermemiş oluyor. Sigorta poliçesi, ömürlük yaptırılmıyor. Bu poliçelerin her yıl yenilenmesi gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki risk her zaman var. Bu yüzden, geçtiğimiz yıl risk yaşamadım diyip poliçenizi sakın ola ki sonlandırmayın. Çünkü bir sonraki yıl, başınıza neler geleceğinizi bilemezsiniz.

Eksik teminat varsa…

İhtiyaçlara göre poliçede yazılı teminatlar her yenilemede yeniden şekillenebiliyor. Poliçe yenileme sürecinde gözden kaçıraca- ğınız küçük bir detay, olası bir hasar durumunda mağdur olmanı- za neden olabiliyor. Bu nedenle yenilemelerde dikkatli olmak, ihmal etmemek, yeni bir sigorta yaptırıyormuşçasına teminatları yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü ihtiyacınızın olmadığı- nı fark ettiğiniz teminat da eksikliğiniz hissettiğiniz teminat da size maliyet avantajı sağlayacaktır. İhtiyaçlarınızı karşılayan bir poliçe oluşturmak için sigorta danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.

Zamanında yenileme kazandırıyor

Poliçesini zamanında yenileyen tüketiciler hasarsızlık indirimini kaybetmemesi, ek fiyat indirimi gibi bazı kazanımlar da elde ediyor. Sigorta şirketleri sağlık sigortalarında sigortalılarına azami iyi niyet prensibine aykırı hareket edilmediği durumlarda risk kabulleri sonucu ömür boyu yenileme garantisini verebiliyor. Bu ödüllendirmeler için poliçe bitiş sürelerinin takip edilmesi ve vaktinde yenilemelerin yapılması gerekiyor.

Doğru teminata doğru fiyat

Sigortalının, poliçesini yenilerken bir önceki ile yeni düzenlenen poliçe arasında teminat ve özel şart farkı olup olmadığını incelemesi gerekiyor. Bu, olası bir durumda mağduriyeti önleyebiliyor. Her konuda olduğu gibi poliçe maliyetleri birçok kişi için belirleyici kıstasların başında geliyor. Doğru teminatı doğru fiyata almak önemli. Bu nedenle satın alınacak poliçe çok iyi okunmalı ve gerekli gereksiz maliyetleri artıran kalemleri belirledikten sonra acentenizle değerlendirme yapmalısınız. Sigortacınız, riski doğru tanımlayıp, sigortalılara uygunluğunu ölçümleyerek yol haritası çıkaracaktır.

Yenilemelerde bunlara dikkat!

  1. Öncelikle karşılaşabileceğiniz olası riskleri, ihtiyaçlarınızı iyi tespit edin.
  2. Ek ve özel şartları mutlaka dikkatlice okuyun. Şirketlerin sunduğu yeni teminatları ve ürünleri inceleyin, eksik teminat olup olmadığına mutlaka bakın.
  3. Yenilenen poliçenizde, poliçe şartlarının bir önceki yıl ile aynı olup olmadığını kontrol edin.
  4. Yenilediğiniz sigorta poliçesinin konusunu oluşturan sigorta ürününün ihtiyacınız olan tüm risklerini kapsayıp kapamadığını detaylı araştırın.
  5. İhtiyacınız olan teminatlardan daha az prim ödemek için vazgeçmeyin. Aldığınız teminatlardan emin olun ve poliçeye sahip olmak için aceleci davranmayın.
  6. Farklı branşlardaki risklerinizi bir araya getirmek için uygun paketler olup olmadığını sorun.
  7. Sigortacınıza, sigortalanacak olan değerinizle ilgili olarak tam, doğru ve güncel bilgiler verin.
  8. Eğer kurumsal sigortalıysanız iş kolunuza özel teminatların poliçenizde yer almasını sağlayın.
  9. Kurumsal sigortalılığın sürekliliği adına, poliçe yenilemelerinde risk analizlerinizin tekrarlanmasına da özen gösterin.
  10. Tüm sigorta ürünleriniz için poliçe bitiş süresinden önce yenileme işlerimizi bitirmiş olun. Böylelikle şirketinizin size sunduğu avantajları kaybetmemiş olursunuz.
Posted in Genel.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir