Uygun fiyata trafik poliçesi nasıl alabilirsiniz?

Uygun fiyata trafik poliçesi nasıl alabilirsiniz?

Trafik sigortasında yaşanan prim artışlarıyla kimi araç sahipleri zorunlu olmasına rağmen sigortadan vazgeçmeye, kimileri de ince eleyip sık dokumaya başladı. Biz de Şemsiye okurları için “en uygun fiyata trafik sigortası” yaptırmanın yollarını araştırdık.

 

ŞERİFE KAYA / SİGORTAMEDIA

Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan trafik sigortası primlerine ortalama yüzde 100’e varan zamlar aylardır gündemden düşmüyor. Sigorta yetkilileri bir yandan prim artışının nedenini açıklarken diğer yandan tüketiciler bu artışa isyan bayrağını çekmiş durumda. Kimi tüketiciler zorunlu olduğu için trafik sigortasını yaptırdığını söylüyor, kimi ‘o kadar prim ödeyeceğime cezayı öderim daha iyi’ diyor kimi de trafik sigortası primi nedeniyle aracını satışa çıkarıyor… Hatta trafik sigortasında yüksek prim artışından kaçmak için bazı vatandaşlar araçlarını kaza yapmayan akrabalarının üzerine alıyor. Böylece hasarsızlık indiriminden yararlanıp poliçe fiyatının düşmesini sağlamış oluyorlar.

Nitekim 2015’in başından itibaren sigortasızlık oranı yüzde 4’lere kadar düştü ve 700 binden fazla araç, prim yüksek diye trafik sigortası yaptırmadı. Zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yaptırma oranının düşmesi demek, aslında trafikte güvencesiz dolaşan araç sayısının artması anlamına geliyor. Bugün 3.8 milyon araç trafikte sigortasız dolaşıyor.

Maddi ve bedeni güvence sağlıyor

Ülkemizdeki araç sayısının fazlalığı düşünüldüğünde, trafikte yaşanan stresin artması, acelecilik, deneyimsizlik, dikkatsizlik, önemsememek gibi durumların da eklendiği düşünüldüğünde trafik kazaları kaçınılmaz oluyor. Zorunlu trafik sigortası ise kaza durumunda zarar gören karşı aracın maddi zararlarını ve üçüncü kişilerin gördükleri zararları karşılıyor. Aynı zamanda araç sahiplerini yasal sorumluluktan kurtarıyor ve ödenecek tazminatları sigortalının sigorta şirketi karşılıyor. Zorunlu trafik sigortası kişi ve kaza başına sağlık giderlerini, destekten yoksun kalma tazminatını, sakat kalma veya ölüm tazminatını da ödüyor. Kaza ile ilgili olarak bir dava açılması halinde ise davanın takip edilmesi ve yönetilmesi sigorta şirketi tarafından sağlanıyor. Sigorta şirketi dava masrafları ve avukatlık ücretlerini de ödüyor.

Uygun fiyatlı trafik poliçesi almanın yolları

  1. Size güven verecek, sizi yönlendirebilecek sigorta danışmanı edinin. Çünkü sigorta danışmanı sigorta primini etkileyen tüm faktörleri bildiği için doğru yönlendirme ile müşterisini uygun poliçeye yönlendirecektir.
  2. Birden fazla sigorta şirketinin acenteliğini temsil eden, kurumsal aracıların kapısını çalın. Böylece size daha fazla şirketin fiyat teklifini sunacaklardır.
  3. İyi sürücü olmaya, herhangi bir kazaya karışmamaya gayret gösterin. Bir yıl içerisinde ne kadar çok kaza yaparsanız o kadar yüksek prim ödemek durumunda kalırsınız.
  4. Kazanın maddi boyutuna göre karşılıklı tutanak tutmak yerine, kusurlu olan kişi kusursuz tarafın aracını normal yollarla tamir ettirebilir. Böylelikle sigortadan alınacak kaza sürpriminin önüne geçmiş olacaksınız.
  5. Aracınızın yaşı trafik primlerini etkileyeceğinden, aracınızın eski olmaması gerekiyor.
  6. Ruhsat sahibinin yaşı da fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Uzun yıllar trafikteyseniz sizin sunulacak teklifler, trafiğe yeni çıkan bir sürücüye sunulandan daha uygun olacaktır.
  7. Aracınızın rengi kırmızı, turuncu gibi canlı ve tehlikeli sayılabilecek renklerde ise beyaz, siyah ya da gri rengi tercih edin. Çünkü poliçe fiyatını aracın rengi de etkiliyor.
  8. Aracın plakası ve markası da fiyatı etkiler. Örneğin; 34 (İstanbul) plakalı bir araç ile 72 (Batman) plakalı bir araç için aynı sigorta primi ödenmeyecektir.
  9. Poliçenizi vaktinde yenileyin. Poliçe tarihi geçmiş ise sigorta şirketi prim fiyatında indirim yapmayacaktır.
  10. Ticari olarak kullanılacak bir araç, hasarsız da olsa kişisel araçlara göre daha yüksek trafik sigortası primi ödeyeceğinden, ticari amaçla kullanılmayan araçlara göre kıyaslama yapmayın.

BES’te devlet desteğine asgari ücret sınırı

BES’te devlet desteğine asgari ücret sınırı

BES’te her katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen devlet katkısı miktarı, yıllık brüt asgari ücret tutarını aşamayacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) her katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamayacak.

BES’te katılımcıların katkı paylarına karşılık ödenecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların kapsamına ve iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 5 Şubat 2016 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, Emeklilik Gözetim Merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türk vatandaşları için kimlik numaralarına konsolide edecek ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde 25’ini devlet katkısı olarak hesaplayacak. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi olması durumunda, sözleşme bazında devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanacak ve toplam devlet katkısı katılımcının sözleşmelerine paylaştırılacak.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekecek. Devlet katkısına ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili şirketlerle emeklilik gözetim merkezi arasında operasyonel süreci ve koşulları belirleyen bir protokol imzalanacak.

Azami limit hesabı

Devlet katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılı olacak. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamayacak. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınacak.

Bir katılımcının bir takvim yılına ilişkin devlet katkısı hesaplamasına esas limiti, ilgili yıla ait haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı tutarı kadar artırılacak. Devlet katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki limit esas alınacak.

Fazla ödemeler iade edilecek

Emeklilik hakkı kazanılmış olmakla birlikte bu hak kullanılmadan veya vefat veya maluliyet dışındaki bir nedenle sözleşmenin sonlanması halinde devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere iade edilecek.
Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte tahsil edilmek üzere Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilecek.

Müsteşarlık hesabına şirketlerce yapılan fazla ödemeler iade edilecek ancak fazladan ödenen tutarlar için faiz ödenmeyecek.

Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi

Emeklilik şirketi, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurulmuş bir fon tanımlayacak. Şirket, alternatif yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilecek.

Devlet katkılarının asgari yüzde 75’i, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığı’nca veya Hazine Müsteşarlığı varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında, azami yüzde 25’i, Türk lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında, BİST 100 endeksindeki veya BİST katılım endeksindeki hisse senetlerinde değerlendirilebilecek.

Devlet katkısına hak kazanma

Emeklilik sözleşmesinin emeklilik hakkının kullanılarak veya vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması durumunda katılımcı, devlet katkısı hesabındaki tutarların tümüne hak kazanacak. 1 Ocak 2013 tarihinden sonra emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin 3 yıldan 6 yıla kadar olması durumunda katılımcı, devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde 15’ine, 6 yıldan 10 yıla kadar olması durumunda yüzde 35’ine, 10 yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde 60’ına hak kazanacak.

Devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine ve hak edilmeyen veya şirketlerce haksız olarak tahsil edilen tutarların iade veya mahsup edilmesine, şirket hesaplarına intikal eden devlet katkılarının şirketlerce ilgili fonlara intikal ettirilmesine ilişkin iş ve işlemler Müsteşarlık denetim birimince yılda en az bir kez denetlenecek.

Öte yandan 1 Ocak 2013’ten önce sisteme girmiş ve 1 Ocak 2016 itibarıyla sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, sözleşmenin sisteme giriş tarihine göre sistemde kalma süresi dikkate alınarak, katılımcının devlet katkısına esas hak kazanma sürelerinin hesaplanması bakımından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili kanunda belirtilen yıl eklemesi yapılacak.

Buna göre, katılımcının ilgili sözleşmesine ilişkin devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine 1 Ocak 2013 itibarıyla ilgili sözleşmede 3 yıldan fazla ancak 6 yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde bir yıl, 6 yıldan fazla ancak 10 yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde 2 yıl, 10 yıldan fazla kalınmış olması halinde 3 yıl, 1 Ocak 2016 itibarıyla eklenecek.

 

Kazalarda sigortacının sigortalıya rücu hakkına açıklık getirildi

Kazalarda sigortacının sigortalıya rücu hakkına açıklık getirildi

Hazine Müsteşarlığı, trafik sigortası genel şartlarında değişiklik yaparak sigortacının sigortalıya rücu hakkını ‘ağır kusur’ ile sınırlandırdı.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeye göre kaza, aracın gereken ehliyete sahip olmayan veya ehliyetine el konulmuş kimseler tarafından kullanılması ya da trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmesi durumunda tazminat sigortalıya rücu edilecek. Sigortacının sigortalıya rücu hakkı ‘ağı kusur’ ifadesi eklenerek sınırlandırıldı. Ağır kusurlarda ise devreye mahkemeler girecek.surucu-kaza

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, teminat dışında kalan hallerde sigortacının, ilgililere yaptığı tazminat ödemeleri için sigortalının terekesine (miras) ve tereke borçlusu olan mirasçılarına sigortalının kusuru oranında ve ilgili mevzuat dahilinde müracaat hakkı saklı olacak.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda “kazaya sebebiyet veren” sigortalıya rücu edebilecek