Sadece DASK Yeterli mi?

DASK / Zorunlu Deprem Sigortası Evinizin bedelini sadece 150.000 TL’ye kadar korur, yani eviniz 214 metrekarenin üzerinizde ise Deprem riskiniz devam ediyor!!!
Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Ekteki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır!!

Azami Teminat Limiti;

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.
“Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL’dir.
Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.
Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.
Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar;
Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

• Enkaz kaldırma masrafları
• Kar kaybı
• İş durması
• Kira mahrumiyeti
• Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
• Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
• Tüm bedeni zararlar ve vefat
• Manevi tazminat talepleri
• Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
• Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

Bedeni Tazminat %37.6 Arttı

Trafikte ödenen bedeni tazminat 6 ayda yüzde 37.6 arttı

TSB’nin 2015 yılı ilk 6 aylık trafik istatistiklerine göre, bedeni hasarlı kazalarda ödenen tazminatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.6 artışla 813.2 milyon TL olarak gerçekleşti.
Türkiye’de hayat dışı (elementer) sektörde faaliyet gösteren şirketler için ‘trafik’ branşı kâbus olmayı sürdürüyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2015 yılı ilk çeyrek verilerine göre, söz konusu branşta olağan faaliyetlerinden 748.1 milyon TL zarara (teknik zarar) uğrayan sektör, tam 10 yıldır kâr yüzü görmüyor.  Zararın temel nedeni de yıllar içinde artan  “bedeni hasarlı” trafik kazaları.” Nitekim, TSB’nin son yayımladığı 2015 yılı ilk 6 ayına ilişkin trafik istatistiklerine göre, bedeni hasarlı kazalarda ödenen bedeni tazminatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.6 artışla 813.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bedeni hasarlı kazalarda ödenen tazminat (bedeni) dosya adedi de 2 bin 709 dosya artışıyla 1.1.2015-30.6.2015 arası dönemde 24 bin 907 olarak gerçekleşti.

Aslan payını otomobil alıyor

Araç türlerine göre bakıldığında, trafik sigortasında ödenen tazminatlar içinde aslan payını da “otomobil” alıyor. Bedeni hasarlı trafik kazalarında söz konusu araç türünde ödenen bedeni tazminat tutarı, 2014’e göre yüzde 43.5 artışla 409.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Bedeni hasarlı trafik kazalarının önümüzdeki dönemdeki artış ihtimali, sigorta şirketlerinin daha fazla rezerv ayırmasına yol açarak, sektörün söz konusu branşta zarar etmesinde etkili oluyor. Yine, Birlik verilerinden hareket edersek, hayat dışı sektörde trafik branşında geçen yılın ilk çeyreğinde  sadece 3.9 milyon TL “Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı” ayrılırken, bu yılın aynı döneminde bu 8.2 milyar TL seviyesine yükseldi.